Få udvidet dine færdigheder i R

På dette online videokursus vil du lære hvordan vi arbejder med data i R, finder signaler i data og rapporterer vores resultater på en god måde. Vi behandler nogle af de hyppigste forhindringer man støder på i arbejde med data såsom manglende værdier og faktorer i data. Derudover kigger vi på hvordan man nemmest kommer i gang med lineære modeller i R og ikke mindst hvordan vi sikrer os en repræsentativ og brugbar model. Vi vil slutteligt kort præsenterer nogle stærke indbyggede værktøjer i R der kan være med til at videreformidle dine resultater på en god og overbevisende måde. Dette kursus er for dig, der har taget kurset R for begyndere eller allerede har grundlæggende praktisk erfaring med R.
Online kurser i R

Det kan du efter kurset

Dette kursus tager ca. 2 timer excl. opgaveløsning

 • Eksplorativ analyse af data

 • Håndtering af manglende værdier i data

 • Håndtering af faktorer i data

 • Lave lineære modeller og validering af modellen

 • Hvordan man håndterer tidsserier

 • Aflæse model output

Indhold

  1. 0. Tre spørgsmål før vi starter

  2. 1. Introduktion ved Kasper

  3. 2. Variabler

  4. 3. Et kig på data

  5. 4. Missing data imputation

  6. 5. Håndter faktorer

  7. 6. Linære modeller

  8. 7. Tidsrækker

  9. 8. R Markdown

  10. 9. Spørgeskema

 • This course is taught in danish but is also offered in english

Kasper Einarson

Din underviser

Kasper Einarson har en kandidat i matematisk modellering fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med fokus på statistik og databehandling. Gennem studiet har han undervist i både statistik og programmering på både bachelor og kandidat niveau. Han er i dag Phd studerende ved DTU compute i statistisk modellering i samarbejde med Novo Nordisk.
Kasper Einarson underviser i R