Få styr på dine basale Maple-færdigheder

Maple er et udbredt matematik-program, som benyttes i høj grad på de naturvidenskabelige bacheloruddannelser. Maple kan fx hjælpe dig med at løse ligninger, tegne grafer og kurver, differentiere og integrere, løse differentialligningssystemer, udføre lineær algebra og meget mere. På dette kursus vil du lære de mest basale Maple-færdigheder, som du typisk får brug for på matematik-kurser på bachelor-niveau.
Rune Højlund Portræt

Det kan du efter kurset

Dette kursus tager ca. 1 time og 10 minutter excl. opgaveløsning

 • Foretage simple udregninger og opskrive tekst og matematik

 • Løse algebraiske ligninger i Maple analytisk og numerisk

 • Tegne grafer for funktioner i 2D med lineære eller logaritmiske akser

 • Differentiere og integrere i Maple

 • Lave polynomisk-, eksponentiel- og potensregression på datapunkter

 • Udføre basal lineær algebra: Matrixmultiplikation, løse lineære ligningssystemer, løse egenværdiproblemer

 • Løse simple differentialligninger i Maple

Kursusindhold

  1. 0. Tre spørgsmål før vi starter

  2. 1. Introduktion

  3. 2. Basaleregnestykker

  4. 3. Variable

  5. 4. Typiske fejl

  6. 5. Funktioner

  7. 6. Plots

  8. 7. Løsning af ligninger

  9. 8. Differential og Integralregning

  10. 9. Regression

  11. 10. Lineær Algebra

  12. 11. Differentialligninger

  13. 12. Spørgeskema

 • This course is taught in danish

Rune Højlund

Din underviser

Rune Højlund har en bachelor i Fysik og Nanoteknologi på DTU og har flere års erfaring som underviser i både fysikfag og indledende programmering. Han arbejder til daglig som softwareudvikler og har bl.a. medudviklet flere undervisningsapps til fysik og matematik, der i dag er blevet downloadet mere end 150.000 gange.